Instellen behandeling

De basis van de behandeling bestaat uit leefstijladviezen. Medicijnen worden pas voorgeschreven als het aanpassen van de leefstijl onvoldoende risicodaling oplevert, als patiënten hun leefstijl niet kunnen of willen veranderen of als de risicofactoren te hoog zijn om alleen via leefstijl te beïnvloeden.

Terug