Leefstijl

Leefstijl

Leefstijl is de basis voor cardiovasculaire preventiezorg. Daarin spelen de huisarts en de praktijkondersteuner een centrale rol. Zie de nieuwe NHG-zorgmodules voor meer informatie over leefstijl, roken, voeding en beweging. 

HZD organiseert regelmatig de scholing Motiverende Gespreksvoering. Meer informatie hierover is te vinden in de scholingskalender. Verwijs zo nodig gemotiveerde patiënten naar gespecialiseerde zorgverleners ter begeleiding van leefstijlveranderingen.

Roken

Roken is een belangrijke risicofactor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Meer informatie hierover is te vinden in het protocol en de NHG-module 4. Deze module geeft handvatten voor: 

 • de begeleiding van zowel patiënten die zelf vragen hebben over (stoppen met) roken als degenen met klachten waarbij stoppen van roken van belang is.
 • het stoppen-met-roken advies: het wordt gegeven aan alle patiënten bij wie uit de vragenlijsten blijkt dat zij roken, ongeacht de hoogte van het cardiovasculair risico.

HZD organiseert op 19 mei 2016 de cursus Stoppen met roken. 

Handig:
Informatieve website voor patiënten met stappenplannen, tips en een forum. 

Voeding

Voeding kan zowel het risico op hart- en vaatziekten vergroten als verkleinen. De NHG-zorgmodule 5 geeft handvatten voor:

 • het in kaart brengen van opvattingen over en gedrag aangaande voeding
 • het motiveren tot gedragsverandering
 • het op maat adviseren en behandelen van de individuele patiënt op basis van diens leefstijlevaluatie en risico-inventarisatie

Diëtist onderdeel van DBC CVRM

HZD heeft - met terugwerkende kracht - afspraken gemaakt met de Drentse Diëtisten Vereniging over de inzet van de diëtist in het zorgprogramma CVRM. Wanneer je patiënten die geïncludeerd zijn in het zorgprogramma CVRM wilt doorverwijzen naar een diëtist, gelden 6 verwijsindicaties:

 • Overgewicht
  • BMI hoger dan 25 en/of een middelomtrek groter dan 102 cm voor mannen  en 88 cm voor vrouwen
  • Bij een jaarlijks oplopende BMI
  • Patiënten die willen stoppen met roken en bang zijn voor een gewichtstoename
  • Patiënten die willen afvallen met behulp van ondersteunende medicatie (bv. Xenical*, Alli*) of maaltijdvervangers
 • Bij specifieke vragen of problemen met voeding in relatie tot CVRM
 • Bij een (vermoedelijk) eetprobleem dat het risico op (verergering van) een cardiovasculaire ziekte verhoogt
 • Bij een verhoogde bloeddruk (systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg) en/of een behandeling met antihypertensiva, waarbij aanvullend dieetadvies noodzakelijk is
 • Bij een verhoogd cholesterolgehalte of afwijkingen in het cholesterolprofiel (totaal cholesterol ≥ 6,5 mmol/l en/of TG ≥ 1,8)
 • Bij een verstoorde glucose tolerantie (nuchter glucose ≥ 5,7 en ≤ 6,9)

Handig: 
Nieuwsbericht Diëtist in DBC CVRM. 

Beweging

Regelmatige bewegen kan overgewicht en in het algemeen het risico op hart- en vaatziekten verlagen. De NHG-zorgmodule 3 geeft handvatten voor het inventariseren van risicofactoren, opvattingen en gedrag van de patiënt:

 • beweegt deze voldoende en op de juiste manier?
 • advisering-op-maat, gebaseerd op de leefstijl van de patiënt
 • motivatie tot gedragsverandering. Bij dit alles zijn de principes van gezamenlijke besluitvorming leidend.
Terug