Medicatie

Patiënten zonder HVZ, DM of RA

 • antihypertensiva en/of statines zijn geïndiceerd bij:
  • ≥ 20% 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ en SBD > 140 mmHg en/of LDL > 2,5 mmol/l
  • 10-20% 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ en SBD > 140 mmHg en/of LDL > 2,5 mmol/l én aan­wezigheid van andere risico verhogende factoren (tabel 2)
  • SBD > 180 mmHg of TC/HDL-ratio > 8 ongeacht risico op HVZ
 • 70-plussers: weeg voor- en nadelen van behandeling af bij korte levensverwachting, uitgebreide comorbiditeit of polyfarmacie; hanteer bij 80-plussers hogere streefwaarde SBD (150-160 mmHg)
 • antihypertensiva: zie tabel 3 en 4 voor stappenplan en voorkeursmedicatie bij specifieke klinische condities
 • statines: zie tabel 5 voor stappenplan; controleer in instelfase LDL elke 3 maanden; routinematige controle CK en transaminasen is niet nodig

Patiënten met DM of RA

 • indicatie antihypertensiva en/of statines is identiek aan die bij patiënten zonder HVZ, DM of RA (zie boven)
 • bij DM en 10-20% 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ: overweeg behandeling bij slechte metabole controle, microalbuminurie, microvasculaire complicaties of andere risico verhogende factoren (tabel 2)
 • bij RA en 10-20% 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ: overweeg behandeling bij sterke ziekteactiviteit of andere risico verhogende factoren 

Patiënten met HVZ

 • acetylsalicylzuur 1 dd 80-100 mg:
  • na TIA/CVA tevens dipyridamol (mga) 2dd 200 mg
  • bij overgevoeligheid acetylsalicylzuur: clopidogrel 1dd 75 mg (dipyridamol staken)
  • bij atriumfibrilleren, kunstklep, vaatprothese, structurele hartafwijking: cumarinederivaat
 • antihypertensiva:
  • bij SBD > 140 mmHg: zie stappenplan en voorkeursmedicatie bij specifieke klinische condities (tabel 3 en 4)
  • bij coronaire hartziekte: bètablokker ongeacht hoogte bloeddruk
  • na coronaire revascularisatie, hartinfarct en bij hartfalen: ACE-remmer ongeacht hoogte bloeddruk
  • na TIA/CVA: ook indicatie antihypertensiva bij SBD ≤ 140 mmHg
 • statines:
  • bij LDL > 2,5 mmol/l: zie tabel 5 NHG standaard CVRM voor stappenplan
  • bij symptomatisch coronairlijden of doorgemaakt hartinfarct: statine ongeacht hoogte TC en LDL
Terug