Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek en laboratoriumonderzoek.

Lichamelijk onderzoek 
Tensie, pols, gewicht, lengte, middelomvang en vaatonderzoek bij verdenking PAV

Aanvullend onderzoek 
ECG bij onregelmatige pols, anamnestische verdenking angineuze klachten, SBD>180 i.v.m. de mogelijkheid van LVH, ambulante bloeddrukmeting en doppler vaten bij verdenking PAV

Laboratoriumonderzoek
Lipidenspectrum, nuchter glucose, na/K, kreatinine,  eGFR volgens MDRD, Hb en urine op micro albuminurie.

Bepalen risicoprofiel
Op basis van gegevens uit het risicoprofiel wordt vervolgens aan de hand van een risicotabel een inschatting gemaakt van de hoogte van het risico op sterfte door HVZ in de komende 10 jaar.
 

Naast de papieren risicotabel is er een internet applicatie scoremeter en zijn er diverse apps zoals de door de NHG ontwikkelde CVRM risicometer app. 

Voor patiënten behorend tot de etnische groepen Hindoestaan, negroïden/creools is het aan te raden om de QRISK2 te gebruiken om tot een reëler risico inschatting te komen. Bij patiënten met Diabetes Mellitus of RA moet in de risicoschatting 15 jaar bij de leeftijd worden opgeteld. Voor patiënten met inflammatoire auto immuunziekten is het ook te overwegen 15 jaar bij de biologische leeftijd op te tellen.

De indeling in risicogroepen is:

  • laag risico (<10% risico, groene vlakken)
  • matig risico (10-20% risico, gele vlakken)
  • hoog risico (≥ 20% risico, rode vlakken)
Terug