Signalering

Het vinden van mensen met een verhoogd risicoprofiel kan verlopen via praktijk screening (HIS selectie op ICPC codes) of via case finding.  

Praktijkscreening
Selecteer patiënten met een mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten door een selectie van onderstaande ICPC codes:

1. Primaire preventiegroep

ICPC omschrijving ICPC code
Hypertensie zonder orgaanschade K86.00
Hypertensie met orgaanschade K87.00
Vetstofwisselingsstoornis T93.00
Hypercholesterolemie T93.01
Gemengde hyperlipidemie T93.03
Familiare hypercholesterolemie/lipidemie T93.04
Nierinsufficiëntie U99.01
Reumatoïde artritis L88.01
M. Bechterew L88.02
Psoriasis met artropathie S91.00
Roken P17.00
Obesitas T82.00
Hart en vaatziekten in de familie anamnese A29.01
Zwangerschapstoxicose/(pre)-eclampsie W81

2. Secundaire preventiegroep 

ICPC omschrijving ICPC code
Acuut myocard infarct K75.00
Andere/chronische ischaemische hartziekte K76.00
Coronairsclerose K76.01
Vroeger myocardinfarct (>4wkn geleden) K76.02
Aneurysma aortae K99.01
Angina pectoris K74.00/K74.01/K74.02
Cerebraal infarct (ischaemisch) K90.03
Perifeer arterieel vaatlijden  K92.01
TIA K89.00

In VIPLive van Calculus staat bij Inzicht in uw Praktijk een overzicht klaar met een selectie van patiënten met bovenstaande ICPC codes. Aanvullend zoekt Calculus ook op reeds ingevoerde Risicoscore tabellen met een gele of rode uitkomst (bij patiënten waarbij geen ICPC is ingevoerd). 

Bij case finding wordt gelet op de volgende kenmerken:

  • Hypertensie: SBD>140
  • Lipiden stoornis: TC>6,5
  • Verminderde nierfunctie: < 65 jaar: 30-60 ml/ min/1,73 m2 en ≥ 65 jaar: 30-45 ml/ min/1,73 m2
  • Diabetes mellitus: 2 nuchtere plasmaglucosewaarden ≥ 7,0 mmol/l op 2 verschillende dagen.  Bij diagnosestelling inclusie in zorgprogramma Diabetes mellitus 2
  • Patiënten met een inflammatoire auto immuunziekte zoals Reumatoïde artritis, M. Bechterew, artritis psoriatica
  • Roken: boven de 50 jaar
  • Obesitas BMI>30 kg/m2 of een middelomtrek van >102cm bij mannen en >88 cm bij vrouwen
  • Familiair voorkomen HVZ: Familieleden met HVZ <60 jaar·        
  • Vrouwen met complicaties in de zwangerschap zoals (pre)eclampsie, HELPP, hypertensie of zwangerschapsdiabetes
Terug