Zelfcontrole

Na de inventarisatiefase zijn de risicofactoren in kaart gebracht. Samen met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld waarin wordt gekeken naar de individuele keuzes bij het behandelen van de risicofactoren. De patiënt is hier zelf verantwoordelijk voor. Onder zelfcontrole vallen interventies die de patiënt zelf uitvoert, zoals zelf de bloeddruk meten. Zie downloads. 

Terug