Insuline

De instelling op insuline gebeurt door een praktijkondersteuner/-verpleegkundige die bevoegd en bekwaam is om insulinetherapie te starten. De huisarts is eindverantwoordelijk. Het hoofdstuk insuline bestaat uit een voorbereidingsfase en een instelfase. 

1. Voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase omvat de indicaties voor het starten met insulinetherapie, aanvragen van dieetadvies en fundusfoto en een overzicht van onderwerpen die de praktijkondersteuner/-verpleegkundige met de diabetespatiënt bespreekt. 

Klik hier voor een overzicht van alle insulinesoorten.  

Klik hier voor de richtlijn 'toedienen van insuline met insulinepen' en handige informatie voor patiënten. 

2. Instelfase

De instelfase bestaat uit aandachtspunten, waarin we ingaan op de streefwaarden, de rol van de praktijkondersteuner-/verpleegkundige en de beste dag om te starten met het instellen van insuline, en informatie over de verschillende insulineregimes. 

Terug