Leefstijl

Leefstijlfactoren als overgewicht en te weinig lichaamsbeweging spelen een belangrijke rol in het ontstaan en de progressie van DM type 2. Het nastreven van een betere leefstijl is dan ook de basis van de behandeling en blijft belangrijk gedurende het gehele ziektebeloop. Bij mensen met DM type 2, van wie 80% overgewicht heeft, ligt de nadruk voornamelijk op het bereiken/behouden van een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging en het reduceren van het risico op cardiovasculaire complicaties. Leefstijladviezen staan aan de basis van de behandeling van diabetes en bespreek je met de patiënt. 

1. Stoppen met roken

Roken is schadelijk voor de gezondheid. Goede begeleiding is van groot belang. Deze begeleiding kun je in de huisartsenpraktijk bieden mits de praktijkondersteuner /-verpleegkundige hierin is geschoold. Als hulpmiddel voor de zorgverlener heeft het Partnership Stop met Roken een zorgmodule ontwikkeld. 

2. Voeding/dieet

Goede voeding bij een diabetes patiënt is van belang omdat het bijdraagt aan een betere glucoseregulatie en aan het voorkomen van hart- en vaatziekten en overgewicht. De praktijkondersteuner/-verpleegkundige geeft algemene voedingsadviezen, zoals:

  • voeding rijk aan volkorenproducten, fruit, groenten, peulvruchten en noten
  • matige alcoholconsumptie
  • weinig geraffineerde graanproducten, rood of bewerkt vlees en een lage inname van suiker bevattende dranken.

De NDF Voedingsrichtlijn geeft adviezen over een gezond voedingspatroon. 

Overgewicht
De praktijkondersteuner/-verpleegkundige bepaalt of er sprake is van overgewicht op basis van BMI en middelomtrek. Bij een BMI tussen de 25 en de 30 geef je voedingsadviezen gericht op afvallen of gewichtsbehoud en verwijs je naar een diëtist. 

Bekijk de NHG-richtlijn obesitas

Diëtist

Elke nieuwe diabetespatiënt verwijs je naar de diëtist. Bij mensen met recent gediagnosticeerde diabetes en overgewicht wordt gestreefd naar minimaal 5-10% gewichtsreductie. Verwijsindicaties diëtetiek:

  • Recent gediagnosticeerde Diabetes
  • Obesitas, dyslipidaemie en of hypertensie bij Diabetes
  • Onvoldoende diabetesregulatie
  • Ontregeling
  • Voedingsproblemen
  • Nierproblemen

3. Voldoende bewegen

Voldoende beweging: Iedere toename van lichamelijke activiteit, ook zonder gewichtsverlies, levert gezondheidswinst op. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen adviseert om minimaal een half uur per dag stevig te wandelen, fietsen of zwemmen.

 De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (Bron: Kemper et al., 2000; Ooijendijk et al., 2007).
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (Bron: Kemper et al., 2000; Ooijendijk et al., 2007).

Psychische begeleiding

Ga na of stressfactoren aanwezig zijn en of de patiënt deze wil aanpakken. Verwijs gemotiveerde patiënten naar gespecialiseerde zorgverleners, zoals POH-GGZ of psycholoog, ter begeleiding van leefstijlveranderingen.

Terug