Signalering

De huisarts en POH sporen DM2 actief op onder mensen met een verhoogd risicoprofiel door middel van een bloedglucosebepaling. Dit mag een capillaire meting zijn. 

Hyperglykemische klachten

De huisarts laat een willekeurige (capillaire) bloedglucose bepalen bij klachten zoals:

 • dorst, veel plassen;
 • vermagering (onbedoeld);
 • pruritus vulvae (vaginale jeuk) op oudere leeftijd;
 • recidiverende urineweginfecties en balanitis;
 • mononeuropathie of gevoelsstoornissen;
 • neurogene pijnen.

Verhoogd risico op onontdekte DM2

Minimaal 1x per drie jaar wordt de nuchtere (capillaire) bloedglucose bepaald bij spreekuurbezoekers vanaf 45 jaar:

 • met een BMI ≥27 kg/m2;
 • met DM2 bij ouders, broers of zussen;
 • van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Hindoestaanse afkomst (Hindoestanen al vanaf 35 jaar!);
 • met polycysteus ovariumsyndroom.

Verhoogd cardiovasculair risico

Jaarlijks wordt in het kader van cardiovasculair risicomanagement de nuchtere bloedglucose bepaald bij mensen vanaf 45 jaar met:

 • hypertensie (systolische bloeddruk >140 mmHg of medicatie voor hypertensie);
 • hypercholesterolemie;
 • een (verhoogd risico op) hart- of vaatziekte;
 • gestoord nuchtere glucose of gestoorde glucosetolerantie.

Zie ook: NHG-Standaard CVRM en het HZD zorgprogramma

Zwangerschapsdiabetes in voorgeschiedenis

Bij vrouwen die zwangerschapsdiabetes doormaakten en mét zwangerschapswens wordt jaarlijks de nuchtere (capillaire) bloedglucose bepaald samen met gewicht en bloeddruk.

Bij vrouwen zonder zwangerschapswens met een stabiel gewicht, normale bloeddruk en normale glucosewaarden kan de huisarts de controlefrequentie na 5 jaar terugbrengen naar 1 keer per 3 jaar, in principe levenslang.

Eenmalig worden nierfunctie en lipidenspectrum bepaald. Geef gerichte leefstijladviezen ten aanzien van roken, bewegen en voeding.

Zie ook:

Terug