Ouderenzorg

Integrale Ouderenzorg Drenthe

Ouderdom komt met veranderingen op alle levensdomeinen. Sommige ouderen zijn vitaal en anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische) zorg, begeleiding en hulpmiddelen. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het daarom belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van de ouderen. Huisartsen, thuiszorg en welzijnswerk kunnen de zorg en begeleiding dan beter afstemmen op de behoeften van de oudere. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisatie van de zorgketen.

Ga naar het protocol