Aanbevelingen

 

  • Ga uit van de wensen en behoeftes van de oudere patiënt en zijn mantelzorger op het gebied van de cure, care en het welzijn

 

  • Zorg voor een adequate scholing

 

  • Alle hulpverleners betrokken bij de zorg voor ouderen moeten bereid zijn om over de grenzen van bestaande domeinen en disciplines heen te denken en bestaande taakverdelingen ter discussie te stellen

 

  • Ondersteun beleid gericht op wijkgerichte zorg

 

  • Zorg voor een actuele sociale kaart op het gebied van ouderenzorg

 

  • Wanneer extra zorg nodig is, zorg voor zo veel mogelijk dezelfde verplegenden en verzorgenden van thuiszorgorganisaties

 

  • Maak het voor alle betrokken hulpverleners mogelijk om vanaf de eigen werkplek via koppeling vanuit het eigen een elektronisch systeem een individueel zorgbehandelplan in te zien en zo mogelijk aanpassingen te maken

 

  • Stel richtlijnen op voor kwetsbare ouderen die het hulpverleningscircuit mijden.