Praktische informatie

Doel van het zorgprogramma is het creëren van toekomst- en levensloopbestendige ouderenzorg gebaseerd op een bewezen effectieve en doelmatige aanpak.

De DALEZ-lijst (Data Lerende Zorg) helpt de kwetsbaarheid van een oudere en de visie van de oudere op de eigen situatie in kaart te brengen. 

Zie ook:

 

Veelgestelde vragen Scholingsmateriaal

Over het zorgprogramma

Het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen biedt ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van gestructureerde ouderenzorg. Op deze pagina vind je informatie en downloads over onder andere (praktijk)organisatie. Onder “zorgprogramma” vind je inhoudelijke informatie en de daarbij behorende downloads. 

Achtergrondinformatie

Het programma is ontwikkeld door een expertgroep bestaande uit geriatrische deskundigen uit de eerste en tweede lijn, onder leiding van HZD en in afstemming met huisartsenkring Drenthe. 

Meer informatie

Aandachtspunten

Om het zorgprogramma te laten slagen is het van belang rekening te houden met een aantal aandachtspunten.

Meer informatie
Zie ook: