Stap 1: afspraken maken binnen de eigen praktijk: protocol

Voordat je begint met ouderenzorg maak je binnen de praktijk je eigen afspraken. Het is daarbij van belang de volgende vragen te beantwoorden: 

  • Wat wil de praktijk met ouderenzorg bereiken?
  • Wat zijn doelstellingen van de praktijk?
  • Werkafspraken binnen de praktijk, wie doet wat wanneer.
  • Is er voldoende tijd?
  • Is er voldoende expertise/ deskundigheid?

Met behulp van de antwoorden op deze vragen kan een start worden gemaakt met het opstellen van het praktijkprotocol. 

 
Terug