Stap 3: selectie van kwetsbare oudere door middel van casefinding

Risicofactoren

De selectie van ouderen start meestal in de huisartsenpraktijk. De huisarts weegt daarbij een aantal risicofactoren op kwetsbaarheid. 

 • Somatisch: bekend met een of meerdere chronische ziekte(n) (SCP, 2011)
 • Zorggebruik: toegenomen consultfrequentie, acute opnames, gemiste afspraken
 • Niet pluis gevoel
 • Bezorgde mantelzorgers/zelf mantelzorger zijn (Vilans, 2008)
 • Eenzaamheid, lage SES (Vilans, 2008)
 • Meegemaakte life-events, zoals overlijden partner (Vilans, 2008)
 • Behandeling door meerdere zorgverleners in 1e en 2e lijn
 • Medicatie: polyfarmacie (chronisch gebruik van > 5 geneesmiddelen) (SCP, 2011)
 • Allochtone afkomst (Vilans, 2008).
 • Laaggeletterdheid/analfabetisme
 • Zorgmijdend gedrag 

 

 

Downloads bij stap 3


Met behulp van de DALEZ-lijst breng je in kaart hoe kwetsbaar een oudere eigenlijk is

DALEZ

De DALEZ-lijst (Data Lerende Zorg) helpt de kwetsbaarheid van een oudere en de visie van de oudere op de eigen situatie in kaart te brengen. De oudere kan deze lijst zelf of met behulp van een mantelzorger invullen. Dit signaleringsinstrument is gebaseerd op wetenschappelijk erkende vragenlijsten, zoals de GFI en de Intermed en geeft een compleet beeld van de mate van kwetsbaarheid.