1. Is de huisartsenpraktijk in alle gevallen casemanager/zorgbegeleider?

Nee. De zorgbegeleider kan ook een wijkverpleegkundige, ouderenadviseur of specialist ouderengeneeskunde zijn. Het ligt voor de hand dat het de persoon is die het meest met de oudere te maken heeft. In een MDO kan worden afgesproken wie de casemanager is. Voor de oudere en mantelzorger is één contactpersoon overzichtelijk. Dit draagt bij aan meer welbevinden en minder zorgvraag.