7. Waarom vul je de DALEZ vragenlijst in?

De DALEZ-lijst (Data Lerende Zorg) helpt de kwetsbaarheid van een oudere en de visie van de oudere op de eigen situatie in kaart te brengen. De oudere kan deze lijst zelf of met behulp van een mantelzorger invullen. Dit signaleringsinstrument is gebaseerd op wetenschappelijk erkende vragenlijsten, zoals de GFI en de Intermed en geeft een compleet beeld van de mate van kwetsbaarheid. 

Wanneer de DALEZ vragenlijst digitaal wordt ingevuld, ontvang je direct na het opslaan de uitkomst van de GFI. Aan de uitkomst van de vragenlijst wordt een profiel gekoppeld. Dit profiel helpt je inzicht te krijgen in de mate van kwetsbaarheid en complexiteit van zorgbehoeften. Vervolgens bespreek je de uitkomst en formuleer je gezamenlijk met de oudere doelen voor het zorgplan. 

Volgens het Nationaal Programma Ouderenzorg leidt aansluiten bij de individuele behoeften van de oudere tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud, minder belastende behandelingen en minder zorgbehoefte.