2. Hoeveel tijd besteedt een POH aan ouderenzorg?

Hoeveel tijd hangt af van de organisatie van ouderenzorg. Ben je meestal, of juist de wijkverpleegkundige, de zorgbegeleider? Heeft de doktersassistente werkzaamheden op het gebied van ouderenzorg? Hoeveel (kwetsbare) ouderen heeft je huisartsenpraktijk? Dit is allemaal van invloed op de POH-uren voor ouderenzorg.  

HZD geeft wel een richtlijn voor de tijdsinvestering in ouderenzorg. Deze richtlijn is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: de POH begeleidt de meeste kwetsbare ouderen en doet de probleeminventarisatie. Daarbij stelt de POH samen met de patiënt en mantelzorgers het zorgplan op en woont hij/zij de MDO’s en eventuele interventies bij. De POH verzorgt de controles en de begeleiding. 

HZD gaat per normpraktijk uit van gemiddeld 60 kwetsbare ouderen. Begint je huisartsenpraktijk net met gestructureerde ouderenzorg? Houd dan rekening met één dag per week. Wanneer het geriatrisch netwerk is opgebouwd en de kwetsbare ouderen in je praktijk in kaart zijn gebracht, vraagt het zorgprogramma kwetsbare ouderen minder tijd. De inschatting voor de inzet van POH-uren is dan een halve dag per week.