5. Hoe wordt ouderenzorg uitbetaald?

De prestatie ‘Kwetsbare ouderen’ wordt ieder kwartaal automatisch via Calculus uitbetaald. Per deelnemende huisartspraktijk wordt gekeken naar het aantal 75-plussers, waarbij we ervan uitgaan dat 20% daarvan kwetsbaar is.
Het bedrag wordt binnen 2 weken na het betreffende kwartaal uitgekeerd.